Umów się na wizytę Tel. 32 226 62 36
Poradnia Mikołów, ul. Pszczyńska 12

Mammografia w Poradni Chorób Piersi, Pracowni USG w Mikołowie przeprowadzana jest za pomocą nowoczesnej aparatury. Dysponujemy mammografem cyfrowym najnowszej generacji, który pozwala wykryć wszelkie niepokojące objawy raka piersi, na jego na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

 

Czym jest mammografia?

Mammografia to nieinwazyjne badanie piersi wykonywane przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Pozwala wykryć milimetrowe zmiany niemożliwe do zobrazowania innymi metodami i w trakcie samobadania lub wizyty ginekologicznej. Z tego powodu mammografia pełni bardzo ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych.

 

Mammografia – kto powinien zdecydować się na to badanie?

Mammografia to badanie przeznaczone dla kobiet dojrzałych, po 35. roku życia. W zależności od wieku zaleca się wykonywanie badania mammograficznego z różną częstotliwością. Kobiety do 50. roku życia powinny wykonywać je raz na dwa lata; kobiety powyżej 50. roku życia powinny wykonywać je co roku.

Coroczne badanie mammograficzne powinny wykonywać też kobiety znajdujące się w grupie ryzyka. Dotyczy to kobiet, u których w rodzinie występowały choroby piersi albo takich, u których jest mutacja genu BRCA 1 lub BRCA 2. Posiadanie mutacji w obrębie tych genów znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi.

 

Jak przebiega badanie mammograficzne?

Badanie mammograficzne jest bardzo proste. Trwa zaledwie kilka minut. W trakcie badania pacjentka rozbiera się od pasa w górę. Wtedy specjalista przyciska do piersi plastikową płytkę, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu rentgenowskiego piersi. Konieczne jest przyciśnięcie przyrządu do piersi – dzięki temu wyrównane zostają naturalne nierówności piersi i można uzyskać dokładny obraz. W trakcie badania są wykonywane cztery zdjęcia –po dwa zdjęcia dla każdej piersi. Zdjęcia wykonywane są w projekcji górnej oraz skośnej. Dzięki temu badanie bardzo dokładnie lokalizuje zmianę.

 

Przeciwwskazania do wykonania mammografii

Nie zaleca się przeprowadzania badania mammograficznego u kobiet w ciąży. Badanie mammograficzne nie jest również zalecane u młodych kobiet ze względu na budowę anatomiczną piersi. U tych kobiet dominuje tkanka gruczołowa, dlatego lepszym rozwiązaniem jest dla nich USG piersi.